Plagiato tikrinimo sistemos funkcijos

Atraskite naudingas mūsų plagiato tikrinimo sistemos funkcijas

Papildomi rodikliai

Prie sutapties rodiklio mes pateikiame papildomus rodiklius, kurie padeda įvertinti dokumentą.

Plagiarism checker advanced scoring

Visos ataskaitos pateikiamos su sutapties rodikliu. Šis rodiklis parodo, kiek procentų teksto sutapčių yra jūsų dokumente.

Sutapties rodiklis apskaičiuojamas padalijant sutapusių žodžių kiekį iš bendro žodžių kiekio.

Pavyzdžiui, jeigu dokumente yra 1 000 žodžių, o sutapties rodiklis yra 21 procentas, tai dokumente yra 210 žodžių kurie sutampa su kitais šaltiniais.

Plagiato sutapčių rodiklis

Šis rodiklis rodo dokumento plagiato riziką. Jis vertina sutampančių šaltinių kiekį visame dokumente. Kuo didesnis sutapčių kiekis, tuo didesnė plagiato rizika.

Pavyzdžiui, paimkime šimto puslapių rašto darbą, kurio vienas procentas teksto sutampa su originaliais šaltiniais. Jeigu visi šie teksto sutapimai yra tik viename puslapyje, mūsų plagijavimo rizikos įvertinimas parodys didžiausią vertę. Jums pranešime apie galimus plagijavimo atvejus net jei sutapčių balas nėra aukštas.

Mūsų atlikti tyrimai parodė, kad ši funkcija aptinka plagiatą 94 procentų tikslumu.

Plagiato rizikos vertinimas

Teksto perfrazavimas yra vis dažniau pasitaikantis plagijavimo metodas. Norėdami padėti jį identifikuoti, mes pridėjome perfrazavimo rodiklį.

Šis rodiklis rodo, kiek teksto dokumente buvo perrašyta, perfrazuota.

Perfrazavimo rodiklis dažniausiai yra nuo 1 iki 8 procentų. Aukštas perfrazavimo rodiklis gali reikšti plagiatą. Nagrinėdami ataskaitą, atkreipkite dėmesį į aukštą perfrazavimo rodiklį.

Perfrazavimo rodiklis

Citavimas yra svarbus elementas, moksliniam straipsniui suteikiantis solidumo. Tačiau kai kada tinkamas citavimas gali tapti stambesnės sutapties dalimi.

Tokiems atvejams mes įvedėme netinkamo citavimo sąvoką.

Netinkamas citavimas rodo, kiek citavimas sutampa su stambesnėmis teksto sutaptimis.

Netinkamas citavimas

Citatos yra kiekvieno mokslinio straipsnio sudedamoji dalis. Tinkamai cituojant darbas tampa solidesnis.

Mes nustatome citavimą ir pažymime jį žalia spalva. Tai leidžia lengvai atskirti tinkamas citatas nuo kitų teksto sutapčių.

Citavimas

Dokumento autentiškumas taip pat gali būti vertinamas pagal teksto sutapčių skaičių.

Įsivaizduokite, kad turite dokumentą su 10 procentų sutapčių. Kuris iš dokumentų jums atrodys patikimesnis – tas, kuriame visi 10 procentų sutapčių buvo nukopijuotos tik iš vieno šaltinio, ar tas, kurio 10 procentų sutapčių yra iš dešimčių ar šimtų šaltinių?

Teksto sutaptys

Greitas įvertinimas yra visiškai naujas būdas, kuris padeda apytiksliai įvertinti pateiktą dokumentą per sekundę.

Greita plagiato įvertinimo funkcija yra nemokama. Proceso metu apskaičiuoja teksto atitikmenis ir apytiksliai įvertina panašumo balą.

Greitas rezultatas rodomas po kelių sekundžių. Kai tik įkelsite dokumentą, rezultatą parodysime beveik iš karto.

Greitas plagiato įvertinimo rezultatas

Paryškinti teksto sutapimai

Jei dokumento tekste buvo rasta sutapčių su originaliais šaltiniais, tekstas originalumo ataskaitoje bus paryškintas, kad galėtumėte jį pataisyti. Mūsų plagiato tikrinimo sistema siūlo keletą funkcijų, kurios padės jums redaguoti ir pataisyti dokumentą – atminkite, kad tinkamos citatos bus paryškintos žalia spalva, perfrazuotos vietos – oranžine, o netinkamos citatos – violetine spalva.

Pavyzdys su paryškintomis plagiato vietomis dokumente

Plagiarism checker sources matches

Šaltiniai, kuriuos galima pasitikrinti

Mūsų plagiato tikrinimo sistema pateiks nuorodas į šaltinius Jūsų dokumento tekste. Šios nuorodos leis ištaisyti netinkamą citavimą, galimai plagijuotas teksto vietas. Jei esate tikri, kad dokumentas cituojamas tinkamai, atlikę paprastą patikrinimą galėsite tęsti dokumento peržiūrą ir jį atsisiųsti.


Perfrazuoto teksto tikrinimas

Patobulinta mūsų sistemos technologija nustato ne tik nukopijuotą ir įklijuotą, bet ir perfrazuotą tekstą. Jei ataskaitoje matysite aukštą perfrazuoto teksto rodiklį, svarbu atidžiai ir kruopščiai peržiūrėti dokumentą, kad išvengtumėte plagiato rizikos.

Plagiato ataskaitos pavyzdys

Netinkamų citatų nustatymas

Netinkamų citatų nustatymas

Kai kurias citatas, esančias dokumente, institucijų pedagogai gali palaikyti plagiatu, todėl svarbu patikrinti, ar tekstas yra cituojamas tinkamai, kad būtų išvengta nemalonių pasekmių ateityje.

Mūsų plagiato patikros sistema pažymi citatas, kurios atitinka citavimo taisykles. Tokios citatos yra tinkamos – jos bus pažymėtos žalia spalva. Papildomai sistema pažymės likusias citatas, kurios neatitinka citavimo taisyklių ar atpažįstamos kaip plagiatas. Naudojant mūsų sistemą žinosite, kurias teksto dalis reikia taisyti.


Daugiakalbis tikrinimas

Net jei dokumentas yra parašytas keliomis skirtingomis kalbomis, mūsų daugiakalbė sistema gali aptikti plagiatą dokumente. Todėl mūsų plagiato tikrinimo sistema yra pripažinta nacionaline plagiato tikrinimo sistema keliose Europos šalyse.

Daugiakalbė plagiato tikrinimo sistema.