PLAGIATO APTIKIMO SISTEMOS YPATYBĖS

Išmanusis vertinimas

Plagiato patikros rezultatai
Arrow
  • Panašumų įvertis. Visos ataskaitos pateikiamos su sutapimo įvertinimu. Šis įvertis rodo kiek procentų jūsų darbo sutampa su kitais šaltiniais.
  • Plagiato rizikos įvertis. Unikalus. Šis įvertis rodo kiek yra tikėtina, kad tarp aptiktų sutapimų bus plagiato. Didesni sutampančio teksto masyvai – didesnė plagiato rizika. Mūsų tyrimai rodo, kad šis įvertis plagiato riziką įvertina labai tiksliai. Tikslumas – apie 94 proc. Šis rodiklis ypač mėgstamas dėstytojų, nes gali parodyti plagiatą darbuose net ir su mažu sutapimo įverčiu.
  • Perfrazavimai. Unikalus. Rodo perfrazavimų dydį dokumente. Perfrazavimai gali rodyti galimą plagiatą net jei sutapimo įvertis yra žemas. Venkite aukštų perfrazavimo rodiklių.
  • Neteiktinos citatos. Unikalus. Rodo kiek neteiktinų citatų yra dokumente. Citavimas yra gerai, tačiau citatos neturėtų būti didesnių sutampančio teksto blokų dalimis.
  • Sutapimai. Unikalus. Rodo sutampančių vietų skaičių.
Arrow

Pažymėti sutapimai

Mūsų plagiato aptikimo sistema pateikia daug informacijos autoriui. Sistema sužymės tikslius sutapimus, perfrazavimus, geras citatas, neteiktinas citatas. Informuos jei dokumente yra kopijavimo iš PDF dokumentų požymmiai. Turėsite daug informacijos, kuri padės Jūsų darbą padaryti išties kokybišku. Įsidemėkite – geros citatos žymimos žaliai, blogos – purpuro spalva, o perfrazavimai – oranžine.

Pažymėti sutapimai
Sutapimų šaltiniai

Šaltiniai

Mūsų plagiato atpažinimo sistema nurodo nuorodas į visus surastus sutapimų šaltinius. Šias nuorodas galėsite naudoti norėdami tinkamai sucituoti sistemos pažymėtas teksto vietas. Jei manote, kad Jūsų pažymėtos teksto vietos yra tinkamai sucituotos, galėsite tiesiog įsitikinti, kad teisingai cituojama kiekviena pažymėta vieta.  Tai leis jums greitai įvertinti ir ištaisyti dokumentą bei įsitikinti, kad dokumentas paruoštas išties gerai.

Arrow down left
Arrow down right
Perfrazavimų aptikimas

Perfrazavimų aptikimas Unikalus

Mūsų ištobulinta plagiato aptikimo technologija gali atpažinti ne tik copy & paste plagiatą, bet ir perfrazavimus taip pat. Perfrazavimai gali rodyti galimą plagiatą net ir tais atvejais, kai nėra tiksliai sutampančio teksto dalių (ar jų yra labai mažai). Venkite aukštų perfrazavimo rodiklių.

Neteiktinų citatų aptikimas Unikalus

Dalis citatų gali būti vertinamos kaip plagiatas, todėl yra svarbu įsitikinti, kad visos dokumente naudojamos citatos yra tinkamos. Mūsų plagiato aptikimo sistema dokumente pažymės visas tinkamas citatas – jos bus pažymėtos žalia spalva. Sistema taip pat purpuro spalva pažymės visas neteiktinas citatas, kurios iš esmės yra vertintinos kaip plagiatas. Taigi, žinosite, kurias citatas taisyti. Tai unikali plag.lt ypatybė – jokia kita plagiato aptikimo sistema neturi minėto funkcionalumo.

Neteiktinų citatų aptikimas
Arrow
Arrow
Daugiakalbis aptikimas

Daugiakalbis aptikimas
 Unikalus

Jūsų darbas parašytas keliomis kalbomis? Mūsų plagiato aptikimo sistema lengvai susitvarkys su šia užduotimi. Ar neminėjome, jog turime daug patirties dirbant su plagiato aptikimu skirtingomis kalbomis? Taip, mūsų plagiato aptikimo sistema pripažįstama kaip nacionalinė sistema keliose valstybėse.

 
Darbų taisymas online Unikalus

Mūsų dokumentų taisymo online būdu paslauga leis Jums išvengti pakartotinio įkėlimo ir tikrinimo. Patikrinę dokumentą Jūs galėsite iš karto jį pataisyti, pertikrinti ir atsisiųsti ištaisytą dokumentą. Jame bus išsaugota jo struktūra, stiliai, šriftai, paraštės, paveiksliukai. Tai leis Jums sutaupyti ypatingai daug laiko.

Online redaktorius
Arrow
Arrow down right
Įkėlimas iš bet kurios vietos

Įkelkite bet kur Unikalus

Dokumento įkėlimo procesas yra ypatingai supaprastintas. Galite įkelti dokumentą naudodamiesi įprastu įkėlimo mygtuku. Galite įkelti kelis dokumentus vienu metu. Arba galite tiesiog “įmesti” savo dokumentus bet kur svetainėje. Bet kuriame puslapyje.

Ir daugiau unikalių mūsų plagiato aptikimo sistemos ypatybių

Big data

Mūsų plagiato aptikimo sistema patikrins Jūsų dokumentą su daugiau kaip 14 trilijonų interneto puslapių, straipsnių, žurnalų, knygų, periodinių leidinių. Tai – geriausias rezultatas tarp visų plagiato aptikimo sistemų pasaulyje. Beje, šis skaičius auga kiekvieną dieną.

Išsaugokite originalų formatą

Žiūrėkite, taisykite ir atsisiųskite originalaus formato pataisytą dokumentą. Mūsų dokumenų taisymo paslauga išsaugos visus paveiksliukus, struktūrą, stilius, šriftus tokius, kokie jie buvo įkeltame dokumente. Todėl kiekviena dokumento dalis bus savo vietoje – ten kur ir turi būti.

Nemokama plagiato patikra

Mūsų plagiato aptikimo sistema yra mokama. Tačiau mes siūlome Jums daug būdų nemokamai tikrinti dokumentus. Padėkite skleisti informaciją apie mūsų sistemą ir mes leisime Jums dokumentus tikrinti nemokamai. Prisijunkite – daugiau informacijos viduje!