Paslaugos

Dokumento taisymas

Dokumento taisymo tikslas yra ištaisyti gramatikos, rašybos ir skyrybos (kabutės, brūkšneliai, brūkšniai ir kt.), formatavimo klaidas. Kompiuteryje įdiegtos priemonės automatiškai aptinka tik dalį klaidų. Taisymo metu ištaisomos dažniausiai pasitaikančios klaidos, tačiau netikrinamas ir netaisomas teksto stilius, kalbos kultūros klaidos.
Korektūra

Gramatikos ir skyrybos taisymas

Two column image

Korektūros tikslas – atidžiai peržiūrėti rašytinį dokumentą, ir įsitikinti, kad jame nėra klaidų. Redaktorius korektūros metu atlieka reikiamus teksto taisymus, siekdamas užtikrinti turinio tikslumą, aiškumą ir nuoseklumą. Tai labai svarbus rašymo proceso žingsnis, padedantis pašalinti gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidas. Korektūra taip pat skirta pagerinti bendrą teksto supratimą, nuoseklumą ir skaitomumą. Kruopščiai išnagrinėjus dokumentą, korektūra padeda nustatyti ir ištaisyti klaidas, kurios galėjo būti nepastebėtos pradiniuose rašymo ir redagavimo etapuose. Galutinis korektūros tikslas yra sukurti nušlifuotą ir be klaidų tekstą, kuris paveikiai skaitytojui perteiktų numatytą žinią.

Teksto redagavimas

Korektūra ir stiliaus taisymas

Two column image

Teksto redagavimo tikslas – patobulinti rašytinį dokumentą, siekiant pagerinti bendrą jo kokybę, aiškumą, nuoseklumą ir paveikumą. Teksto redagavimas apima išsamią teksto turinio, struktūros, kalbos ir stiliaus peržiūrą, siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų numatytą tikslą ir veiksmingai perduotų pranešimą tikslinei auditorijai.

Domina ši paslauga?

hat