Naudojimosi taisyklės

Atnaujintos 2015 m. lapkričio 20 d.

Šis dokumentas (toliau – Taisyklės) aprašo naudojimosi plag.lt taisykles, su kuriomis sutikę galite naudotis plag.lt sistema. Naudodamiesi plag.lt Jūs sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir patvirtinate, kad galite būti teisiškai šių Taisyklių įpareigotas.

Plag.lt šias Taisykles gali pakeisti bet kuriuo metu vienašališkai, atnaujinant šį puslapį. Jūs turite periodiškai tikrinti šį puslapį ir įsitikinti ar jis nebuvo atnaujintas. Nesinaudokite plag.lt jei su šiomis Taisyklėmis nesutinkate.

Apie Taisykles

Plag.lt neteigia, kad jo prekės ar paslaugos yra tinkami konkrečiam tikslui ar auditorijai ar kad paslaugomis ar prekėmis galima naudotis už Lietuvos ribų. Naudojimasis sistema kai kuriose jurisdikcijose ar kai kurių asmenų gali būti nelegalus. Plag.lt neatsako už jokius nuostolius, kurie gali kilti dėl neteisėto ar netinkamo naudojimosi sistema bei neteisėtos prieigos prie sistemos išteklių. Todėl pabrėžiame, kad sistema naudojates savo rizikai.

Bet kurie teisiniai klausimai ir pretenzijos susijusios su plag.lt naudojimu sprendžiami tarpusavio sutarimu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos teismuose ir laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų. Naudodamiesi plag.lt Jūs atsisakote bet kokių prieštaravimų susijusių su šiomis Taisyklėmis, o taip pat sutinkate su šiose Taisyklėse nustatyta jurisdikcija.

Jei kuri iš Taisykių dalių pripažįstama negaliojančia, tos dalies negaliojimas nedaro jokios įtakos kitų Taisyklių dalių galiojimui – jos išlieka galiojančios. Plag.lt pasirinkimas netaikyti Taisyklių ar jos dalių neatima teisės jas taikyti ateistyje – jei plag.lt nesiima veiksmų nedelsami nereiškia, kad plag.lt jų nesiims.

Šios Taisyklės ir Privatumo politika formuoja teisinę sutartį tarp Jūsų ir plag.lt.

Naudojimasis plag.lt

Kaip plag.lt naudojimosi sudėtinę dalį Jums gali reikėti pateikti asmeninę informaciją, tokią kaip kontaktai ar kita asmenį identifikuojančia informacija. Jūs sutinkate atnaujinti pateikitą informaciją, kad registracijos metu pateikta informacija visada būtų teisinga.

Plag.lt pasilieka teisę apriboti prieigą bet kam dėl bet kokių priežasčių, įskaitant (bet neapsiribojant) šių taisyklių ar Privatumo politikos pažeidimų.

Prisijungti prie sistemos galite tik mūsų nurodytais būdais ir tik per pagrindiniame puslapyje nurodytus prisijungimo laukus. Prieiga prie svetainės naudojant savo ar kitų sukurtas komandas, programas, automatizuoti prisijungimai yra draudžiami.

Plag.lt ir jos turinys yra saugomi LR teisės aktų nustatyta tvarka. Naudojimasis plag.lt nesuteikia Jums teisės į produktą.

Įkeliami dokumentai

Įkeliami dokumentai ar kiti duomenys yra išsaugomi mūsų serveriuose ir jų ištraukos yra anonimiškai palyginamos su internete publikuojama informacija. Vartotojas gali ištrinti savo keltus dokumentus iš mūsų serverių. Įkelti dokumentai be vartotojo sutikimo NĖRA įkeliami į lyginimo duomenų bazes ir su jais NĖRA lyginami kitų vartotojų įkeliami dokumentai.

Atsakomybė ir nuostolių atlyginimas

Sistema yra sudėtinga, tačiau kartais pasitaiko klaidų, todėl šia svetaine naudokitės savo nuožiūra ir savo rizika. Mes negarantuojame mūsų paslaugos tikslumo ir paslaugų rezultatų. Taip pat neatsakome už klaidas, kurios gali pasirodyti svetainėje. Jei tokių rasite – informuokite ir mes stengsimės jas kuo greičiau pašalinti.

Mes galime keisti sistemą bet kuriuo metu ir be jokio įspėjimo.

Mes neatsakome dėl bet kokių įkeltų dokumentų praradimų, pasikeitimų, sugadinimų ar kitų pasekmių. Mes negarantuojame, kad plag.lt dirbs be sutrikimų ar kad mūsų serveriai neturės kenkėjiškų programų ar klaidų.

Plag.lt gali naudoti ar pateikti trečiųjų šalių turinį, įskaitant nuorodas į trečiųjų šalių svetaines. Pateikdami trečiųjų šalių nuorodas mes negarantuojame dėl jų svetainių saugumo, todėl naudokitės jomis savo rizikos ribose.

Privatumas

Mūsų Privatumo politika paaiškina kaip mes elgiamės su Jūsų asmeniniais duomenimis. Naudodamiesi plag.lt Jūs sutinkate su Privatumo politika bei šiomis Taisyklėmis.