Paslaugos

Teksto apipavidalinimas

Mokymo įstaigos įprastai turi rengiamų dokumentų apipavidalinimo reikalavimus. Juose būna nurodomi reikalavimai dokumentams, įskaitant šrifto dydį, stilių, tipą, tarpus, reikalavimus puslapių numeravimui ir panašūs. Mes padėsime Tau parengti puikiai apipavidalintą dokumentą, atitinkantį Tavo mokymo įstaigos metodines rekomendacijas.
Parinktys

Struktūros patikra

Two column image

Struktūros patikra yra papildoma paslauga, kurią galima užsisakyti kartu su teksto korektūra ir redagavimu. Šia paslauga siekiama pagerinti Tavo darbo struktūrą. Mūsų redaktorius patikrins jūsų darbą, kad įsitikintų, jog jis gerai struktūruotas. Tvarkydamas darbo struktūrą autorius atliks šiuos veiksmus:

 • Suredaguos dokumentą su įjungta pakeitimų sekimo funkcija
 • Patikrins, kaip kiekvienas skyrius susijęs su pagrindiniu dokumento tikslu
 • Patikrins skyrių ir skyrelių organizavimą
 • Patikrins ar nėra pasikartojimų ir perteklinių elementų
 • Patikrins pavadinimų ir turinio antraščių paskirstymą
 • Patikrins lentelių ir paveikslų numeraciją
 • Patikrins pastraipų struktūrą
Parinktys

Teksto aiškumo patikra

Two column image

Tai paslauga, padedanti užtikrinti, kad jūsų tekstas būtų kuo suprantamesnis. Redaktorius peržiūrės Tavo rašto darbą ir padarys reikiamus pakeitimus, kad darbas būtų aiškesnis. Redaktorius taip pat pateiks rekomendacijas, kaip toliau tobulinti tekstą. Autorius atliks šiuos veiksmus:

 • Įsitikins, kad tekstas yra aiškus ir logiškas
 • Įsitikins, kad jūsų mintys pateiktos tiksliai ir nedviprasmiškai
 • Pakomentuos argumentavimo logiką
 • Ieškos ir nustatys prieštaravimus tekste
Parinktys

Šaltinių patikra

Two column image

Mūsų redaktoriai sutvarkys Tavo darbe naudojamus šaltinius, naudodami reikalingus citavimo stilius, tokius kaip APA, MLA, Turabian, Chicago ir daugelį kitų. Redaktorius atliks šiuos veiksmus:

 • Sukurs automatinį nuorodų sąrašą
 • Patobulins nuorodų sąrašo išdėstymą
 • Užtikrins, kad literatūros sąrašas atitiktų metodologinius nuordymus
 • Papildys citatas trūkstama informacija (pagal šaltinį)
 • Pažymės trūkstamus šaltinius
Parinktys

Apipavidalinimo patikra

Two column image

Mūsų redaktoriai peržiūrės Tavo dokumento apipavidalinimą ir atliks reikiamus pataisymus. Redaktorius atliks šiuos veiksmus:

 • Sukurs automatinį turinį
 • Sukurs lentelių ir paveikslėlių sąrašus
 • Užtikrins nuoseklų pastraipų apipavidalinimą
 • Įterps puslapių numeraciją
 • Pataisys įtraukų ir paraščių dydžius

Domina ši paslauga?

hat