Autentiškumo paslaugos

Rankinis plagiato rizikos pašalinimas iš dokumento

Pašalinkite plagiatą iš dokumento

Plagijavimo rizikų sumažinimas - tai paslauga, kuri skirta studentams, norintiems etiškai pakoreguoti tekstą ir pašalinti jame esančius plagiato rizikos veiksnius. Plagiato rizikos veiksniai – bet kokie elementai dokumente, dėl kurių kūrinys galėtų būti pripažintas plagijuotu. Pavyzdžiui, didelis sutapčių rodiklis, trūkstamos citatos, didesni sutapčių masyvai ir pan.

Pašalinkite plagiatą iš dokumento

Apmokyti redaktoriai

Atlikdami paslaugą visi mūsų redaktoriai vadovaujasi redagavimo standartais, akademinių tekstų redagavimo gairėmis, tekstų redagavimo gidais, todėl visais atvejais užtikriname aukštą paslaugos kokybę ir atitiktį akademinės etikos reikalavimams.

Mes laikomės trijų teksto redagavimo standartų, kurie yra privalomi mūsų redaktoriams:

Profesionalaus redaktoriaus standartas. Jame aprašomos profesionaliam redaktoriui reikalingos žinios ir įgūdžiai.

Redagavimo standartas. Aprašoma geriausia klientų aptarnavimo praktika.

Akademinio redagavimo standartas. Jame aprašomi metodai ir praktika, reikalingi etinei intervencijai akademiniame tekste.

Apmokyti redaktoriai

Jūs gausite

Redaktorius dirbs su dokumento dalimis, kurios bus paryškintos teksto sutapčių ataskaitoje. Redaguojama taip, kad sakinių ar pastraipų mintis nepakistų. Sudedamos trūkstamos citatos. Jei reikalinga, parašomi komentarai studentams kaip jie toliau galėtų plėtoti ir gilinti temą. Redaguojant redaktoriai privalomai laikosi vidaus standartų ir etiško akademinio redagavimo reikalavimų.

Mažas sutapties rodiklis

Žemas perfrazavimo rodiklis

Mažas plagiato rizikos rodiklis

Teisingai cituojamos citatos

Geresnio stiliaus sakiniai

Komentarai apie tolimesnį jūsų dokumento vystymą

Pavyzdžiai

Originalus kliento dokumentas

Originalus kliento dokumentas

Redaguotas dokumentas

Redaguotas dokumentas