Autentiškumo paslaugos

Rankinis plagiato rizikos pašalinimas iš dokumento

Pašalinkite plagiatą iš dokumento

Plagijavimo rizikų sumažinimas – tai paslauga, kuri skirta studentams, norintiems etiškai pakoreguoti tekstą ir pašalinti jame esančius plagiato rizikos veiksnius. Plagiato rizikos veiksniai – bet kokie elementai dokumente, dėl kurių kūrinys galėtų būti pripažintas plagijuotu. Pavyzdžiui, didelis sutapčių rodiklis, trūkstamos citatos, didesni sutapčių masyvai ir pan.

Pašalinkite plagiatą iš dokumento

Kompetentingi redaktoriai

Atlikdami paslaugą visi mūsų redaktoriai vadovaujasi redagavimo standartais, akademinių tekstų redagavimo gairėmis, tekstų redagavimo gidais, todėl visais atvejais užtikriname aukštą paslaugos kokybę ir akademinių etikos reikalavimų atitiktį.

Mes laikomės trijų teksto redagavimo standartų, kurie yra privalomi mūsų redaktoriams:

Profesionalaus redaktoriaus standartas. Jame aprašomos profesionaliam redaktoriui reikalingos žinios ir įgūdžiai.

Redagavimo standartas. Aprašoma geriausia klientų aptarnavimo praktika.

Akademinio redagavimo standartas. Jame aprašomi metodai ir praktika, reikalingi etinei intervencijai akademiniame tekste.

Kompetentingi redaktoriai

Jūs gausite

Redaktorius dirbs su dokumento dalimis, kurios bus paryškintos teksto sutapčių ataskaitoje. Redaguojama taip, kad sakinių ar pastraipų mintis nepakistų. Įterpiamas trūkstamas citavimas. Jei reikalinga, parašomi komentarai studentams, kaip jie toliau galėtų plėtoti ir gilinti temą. Koreguodami dokumentą redaktoriai privalomai laikosi vidaus standartų ir etiško akademinio redagavimo reikalavimų.

Žemas sutapties rodiklis

Žemas perfrazavimo rodiklis

Žemas plagiato rizikos rodiklis

Taisyklingai cituojamos citatos

Geresnio stiliaus sakiniai

Komentarai apie tolimesnį jūsų dokumento vystymą

Pavyzdžiai

Originalus kliento dokumentas

Originalus kliento dokumentas

Redaguotas dokumentas

Redaguotas dokumentas