Nacionalinė plagiato aptikimo sistema plag.lt paskelbė naujus plagiato monitoringo aukštosiose šalies mokyklose duomenis. Pastarieji piešia liūdną vaizdą – plagijavimo mastai šalies aukštosiose sparčiai auga, o kai kuriose mokymo įstaigose viršija net 20 procentų.

Plagiato augimo tendencija pastebima praktiškai visose aukštosiose mokyklose, išskyrus kelias išimtis, kuriose plagiato mažėjo. Tai – Marijampolės bei Socialinių mokslų kolegijos ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Pastarasis – plagiato apraiškas sumažino labiausiai (15 proc.). Labiausiai nesisekė Šiaulių universitetui – lyginant su gruodį atliktu tarpiniu vertinimu, plagiato mastai išaugo 23 proc.

Kova su plagiatuVertinta daugiau kaip 50 tūkst. darbų

Tyrimo metu buvo analizuoti daugiau kaip 50 tūkstančių per pastarąjį pusmetį vartotojų tikrintų darbų iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų. Bendras plagiato vidurkis visose aukštosiose – 16,4 proc. Tyrimo autoriaus Chorst KLAUS teigimu, gautus rodiklius reikėtų vertinti dvejopai: „žiūrint į bendrą tendenciją, kai kurių mokyklų rezultatai atrodo įspūdingai, visos aukštojo mokslo sistemos – tragiškai“. Vis dėlto, pašnekovas pripažino, kad požiūris į plagiato problemą pradėjo kisti: „vis daugiau dėstytojų registruojasi sistemoje, tikrina darbus, ir reikalauja iš studentų pateikti juos neplagijuotus. Šios priežastys ir lėmė plagiato sumažėjimą Marijampolės bei Socialinių mokslų kolegijose ir Lietuvos sveikatos mokslų universitete“.

Monitoringo duomenys – visuomenei

Plagiato monitoringo duomenys prieinami viešai sistemos svetainėje. Sistemos kūrėjų teigimu, šie duomenys ypač naudingi aukštosioms mokykloms, nes leidžia stebėti kaip joms sekasi kovoti su plagiato apraiškoms, pasilyginti tarpusavyje. Besirenkantiems aukštąją šis rodiklis signalizuoja apie mokymo įstaigos požiūrį į studijų kokybę, todėl tokie duomenys bus skelbiami periodiškai.

Plag.lt – nacionalinė plagiato aptikimo sistema, kuria naudojasi dėstytojai ir studentai iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų.

Plagijavimo būklė aukštosiose mokyklose