Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos tyrimu nustatyta, kad akademinis nesąžiningumas yra aktuali ir auganti Lietuvos aukštųjų mokyklų problema. Ištirta 41 šalies aukštųjų mokyklų pateikta informacija apie išaiškintus plagijavimo atvejus bei naudojamas priemones plagiatui rašto darbuose aptikti (kompiuterines programas, metodikas ir pan.). Pasirodo, kad Lietuvos universitetų ir kolegijų naudojamos priemonės kovai su plagiatu nėra pakankamai efektyvios.

Plagiatas aukštosiose mokyklosePasak 2014 m. atlikto tyrimo, 2010 – 2013 m. buvo nustatyti net 406 plagijavimo atvejai. Daugiausia nesąžiningų studentų (vidutiniškai 44 per metus) demaskuojama nevalstybiniuose šalies universitetuose.

Daugiausia plagiato (net 97,29 % nustatytų atvejų) aptinkama studentų rašto darbuose bei baigiamuosiuose (bakalauro ir magistro) darbuose. Tyrimas atskleidžia, kad plagijuoja ir dėstytojai – nustatyti net 8 atvejai.

Tyrimu nustatyta, kad populiariausia plagiato aptikimo sistema Lietuvoje yra plag.lt. Ja naudojasi 16% dėstytojų. Šie rodikliai su maža paklaida atitinka plag.lt sistemoje registruotų dėstytojų skaičių – sistemos kūrėjai fiksuoja 1530 registruotų dėstytojų. Plag.lt atstovė Renata Šerpytytė teigia kad „tiek kontrolieriaus tarnybos tyrimo, tiek registracijų sistemoje skaičiai atitinka vieni kitiems, o tiesos reikėtų ieškoti kažkur per viduriuką. Bet kuriuo atveju, per patį darbų rašymo įkarštį – gegužę, dėstytojai sistemoje patikrina apie 2300 studentų darbų.“ Dvigubai atsilikdama antrąją vietą užima sistema EPAS, kuri nedaug lenkia trečiojoje vietoje esančią „Cross – check“ sistemą.

Be plagiato aptikimo sistemų naudojimo, aukštosios mokyklos įvardija ir kitas su akademiniu nesąžiningumu kovojančias priemones.

Nesilaikant Studijų nuostatų bei Etikos kodekso normų, plagijuojantys studentai yra griežtai baudžiami – jiems neleidžiama perlaikyti egzamino, reikia kartoti dalyką, taip pat gręsia pašalinimas iš unversiteto. Tyrimo duomenimis, plagiatui kelią turėtų užkirsti ir tarpinių atsiskaitymų rengimas, darbų recenzavimas, studentų mokymas naudotis informaciniais šaltiniais ir juos cituoti, baigiamųjų darbų siejimas su atlikta praktika ir t.t.

Nors priemonių prieš akademinį nesąžiningumą yra daug, tačiau kasmet didėjantys plagijavimo mastai rodo būtinybę skirti daugiau dėmesio šios problemos sprendimui.

Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę už autorinių teisių pažeidimus ir nustato bausmę viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu, areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Šaltinis: kaunoaleja.lt