PLAGIJAVIMO STATISTIKA LIETUVOJE IR EUROPOJE

Plag.lt – vienintelis su plagijavimu susijusios statistikos duomenų tiekėjas Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų vartotojams bei institucijoms. Žemiau pateikiame žemėlapius, atspindinčius plagijavimo paplitimą Lietuvoje ir Europos valstybėse.

Duomenys gauti iš vartotojų tikrintų mūsų sistemose dokumentų. Taip pat vykdant analogišką plag.lt tyrimą. Visi duomenys yra statistiškai reikšmingi. Pateikiami tik tie duomenys, kurių paklaida neviršija 10 proc. esant 95 % patikimumo laipsniui. Žemiau pateikiami 2014-ų metų duomenys.

Plagijavimo statistika Lietuvoje

Lietuvos logotipasNorėdami paskatinti aukštojo mokslo įstaigas sparčiau keistis ir aktyviau propaguoti sąžiningumo kultūrą, Lietuvoje aptiktų sutapčių statistiką skelbiame mokymo įstaigos lygmeniu.

Rezultatai yra labai tikslūs – mes įvertinome daugiau kaip 230 tūkst. vartotojų keltų dokumentų, kad pateiktume Jums šiuos duomenis.

Kolegijos – ne prastesnės už universitetus

Studentų darbų kontrolė ir dėstytojų atidumas kolegijose nėra prastesni nei universitetuose. Į pirmą dešimtuką patenka keturios kolegijos ir šeši universitetai, o į pirmą trejetuką – net dvi kolegijos.

Lietuviai plagijuoja daugiau už Latvius ir dar daugiau už Vakarų Europiečius

Sutapimų lietuvių studentų keltuose dokumentuose yra 79 proc. daugiau nei latvių ir daugiau kaip dvigubai (114 proc.) daugiau nei prancūzų studentų keltuose dokumentuose.

Plagijavimo įpročiais lietuviai, skirtingai nuo latvių ir estų, yra panašūs į rusus

Vidutiniškai lietuvių keltuose dokumentuose aptinkama 18.4 proc. sutapimų. Rusų – 23.5 proc. Tuo tarpu latvių – tik 10.3 proc.

Plagiato rizika lietuvių darbuose ypač aukšta

Darbų, kuriuose sutapimų apimtis didesnė nei pusė darbo Lietuvoje buvo 8.12 proc. Tai yra beveik tris kartus daugiau nei Latvijoje (3.02 proc.) ar Prancūzijoje (2.71 proc.).

Plagijavimo mastai Lietuvoje auga

Plagijavimo mastai pastaraisiais metais Lietuvoje išaugo. Sutapimų dalis rašto darbuose išaugo iki 18.4 proc. Lietuvos mastu. Minėtas rodiklis rodo, kad plagijavimo prevencijos priemonės Lietuvos aukštosiose mokyklose yra nepakankamos.

Plag.lt padeda mažinti plagiatą

Per plag.lt sistemą tikrinamų ir vėliau dėstytojams teikiamų darbų sutapimo įverčiai yra daugiau kaip 2 kartus žemesni nei Lietuvos vidurkis (7.8 proc. versus 18.4 proc.). Plag.lt padeda mažinti sutapimų apimtį darbuose ir su ja susijusią plagiato riziką.

[table id=6 /]

Plagijavimo statistika Europoje

Plagijavimo statistika EuropojeEuropa nėra vienalytė. Su plagijavimu tiesiogiai susiję sutapčių rodikliai varijuoja nuo 26.1 proc. Rumunijoje iki 4.7 proc. Danijoje, tuo pabrėždami, kad Europos valstybės turi daug sričių tobulėti studijų sąžiningumo srityje. Plag.lt tyrėjai įsitikinę, kad šie rodikliaiatspindi šalies polinkį į nesąžiningumą. Vis dėlto, pastebėta ir kitų tendencijų: sutapčių skirtumams įtaką galimai daro šalyse vyraujantis klimatas bei visuomenės gerovė.

Žemėlapyje galite pastebėti, kad sutapčių įverčiai geroka didesni valstybėse su šiltu klimatu, tokiose kaip Italija, Ispanija, Graikija, Portugalija. Šių valstybių gyventojų darbai pasižymi didesniais sutapimais ir didesne plagiato rizika lyginant su šaltesnių valstybių (Norvegijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės, Suomijos) gyventojų tikrintais darbais.

Sutapimų rodikliai taip pat koreliuoja su valstybės gyventojų gerove. Pastebima tendencija, kad plagijavimo mastai didesni skurdesnėse valstybėse, tokiose kaip Rumunija, Bulgarija, Lietuva, Rusija. Šių valstybių gyventojai savo rašytiniuose kūriniuose naudoja daugiau svetimo teksto dalių lyginant su turtingesnių valstybių gyventojais. Darbuose taip pat didesnė plagiato rizika.

Vidutinis sutapčių įvertis tarp žemėlapyje pavaizduotų valstybių yra 15.4 proc. Vertinant tokių visuomenių kaip Danija pavyzdį teigtina, kad plagijavimo situacija Europos mastu yra nepriimtina, o Europos valstybių visuomenės bei akademinės bendruomenės turėtų intensyviau spręsti plagijavimo problemas savo valstybėse.

Error: map with the specified ID doesn't exist!
Išbandykite mūsų plagiato aptikimo ir prevencijos sistemą!