Artėja rašto darbų rengimo ir pridavimo metas. Siekdami efektyvinti dėstytojų ir studentų akademines pastangas, siūlome susipažinti su visame pasaulyje nauudojamomis lietuviškomis technologijomis, prieinamomis tikrinant mokslo, baigiamųjų ir kitų darbų originalumą.

Prieinama visur ir visiems

Pagrindiniai plagijavimo prevencijos sistemos ypatumaiNuo 2012 prieinama Nacionalinė plagiato aptikimo sistema plag.lt. Sistema suteikia galimybę pasitikrinti darbų originalumą ne vien dėstytojams, bet ir studentams. Ji prieinama internetu visiems pageidaujantiems, visą parą iš bet kurio žemės rutulio taško. Galima tikrinti ne vien lietuvių, bet ir bet kuria kita kalba parašytus dokumentus.

Saugi ir konfidenciali

Sistemos administratorius – bendrovė ACVK -, yra registruota asmens duomenų apsaugos inspekcijoje ir turi patvirtintą Duomenų apsaugos dokumentaciją, taikomą bet kuriems gautiems duomenims. Svetainės plag.lt veikla reglamentuojama LR Elektroninių ryšių, Asmens duomenų apsaugos ir Autorinių bei gretutinių teisių apsaugos įstatymais. Dėl šios priežasties bet kokie įkelti į sistemą duomenys, tame tarpe ir vartotojų dokumentai yra saugomi, kol vartotojas jų neištrina pats, o patys dokumentai nenaudojami jokiais kitais tikslais, kaip tik pačių vartotojų darbui su savais dokumentais. Todėl sistema yra saugi ir įkelti dokumentai irgi yra saugūs.

Nemokama dėstytojams

Sistema suteikia dviejų tipų paskyras: dėstytojų ir studentų. Dėstytojo paskyrai gauti, praeinamas patikrinimas, kurio metu dėl paskyros besikreipiantis asmuo yra autorizuojamas. Patvirtintas dėstytojas gali kelti tam tikrą dokumentų skaičių per mėnesį ir gauti neribotai patikrintų dokumentų iš savo studentų per sistemą.

Studentai nėra autorizuojami, tad tokią paskyrą galima susikurti greitai. Studentai gali tikrinti dokumentų originalumą visiškai nemokamai. Norint peržiūrėti patikrinto dokumento detalią ataskaitą, kur kiekvienas plagijuotas žodis pažymėtas raudonai, reikia mokėti nuo 1.7 eurų. Tačiau sistema suteikia galimybę tai padaryti ir nemokamai. Studentai taip pat gali dalintis patikrintais dokumentais su savo dėstytojais. Paspaudę ant atitinkamo mygtuko prie ataskaitos, ši nusiunčiama nurodytam dėstytojui. Ši paslauga nemokama ir neribojama.

Tikrinama plati aibė šaltinių

Plag.lt aptinka sutapimus su bet kokiais rašytiniais skaitmeniniais dokumentais. Į tai įeina: disertacijos ir tezės, aukštosiose mokyklose apginti baigiamieji darbai, parengtų nemokamų studentų darbų portalų medžiaga, naujienų portalai, teisės aktų tekstai, skaitmenizuotos knygos, žurnalai, mokslinės studijos, forumai ir bet kurie kiti interneto šaltiniai. Mūsų duomenimis, kiti internetiniais šaltiniai sudaro 80% viso Lietuvoje aptinkamo plagiato. Tezės ir disertacijos – apie 5%.

Primename, kad orientacinis rekomenduojamų sutapimų maksimalus dydis – 5%.  Sistema yra pagalbinio pobūdžio priemonė, nes galutinį sprendimą dėl tekto plagijuotumo vis vien priima žmogus. Gerbkime autorines teises ir visada pasitikrinkime darbų originalumą.