2015 m. spalio 28 d. LR Seimo Konstitucijos salėje vyko apskritojo stalo diskusija „Sąžiningos studijos – šiuolaikinio aukštojo mokslo pamatinė vertybė“. Renginį organizavo Socialinių mokslų kolegija.

Plag.lt pranešimas SeimeDiskusijoje pranešimą skaitė ir plag.lt vadovas Ch. Klaus. Pranešimus skaitė bei savo nuomonę išsakė Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas, Seimo Antikorupcijos komisijos narė Agnė Bilotaitė, akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas, teisingumo viceministras dr. Giedrius Mozūraitis, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas, Studijų kokybės vertinimo centro Teisės skyriaus vedėja Ieva Vaiciukevičienė, „Transparency International“ projektų vadovė Rūta Mrazauskaitė ir kiti aukštųjų mokyklų bei švietimo organizacijų atstovai.

Renginyje buvo diskutuojama apie akademinę etiką ir požiūrio į ją kaitą aukštojo mokslo virsmo kontekste, plagijavimo reiškinį ir jo prevenciją aukštosiose mokyklose, studentų sąžiningumo indeksą ir jo matavimą, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu grįstos akademinės aplinkos kūrimą.

Šaltinis: lrs.lt