Šiandien Vilniaus Kolegijos Verslo vadybos fakulteto organizuotame reklamos dienų (ReDi) renginyje dalyvavo ir paskaitą studentams skaitė mūsų plag.lt direktorius Chorst KLAUS.

Vilniaus Kolegijos logotipasReDi – kasmetinis ir jau tradicinis tapęs Verslo vadybos faulteto studentų organizuojmas renginys, kurio metu fakultete vyksta įvairūs su reklama susiję renginiai, paskaitas studentams veda ir pranešimus skaito kviestiniai svečiai ir įvairių išorės organizacijų atstovai. Toks dalinimasis patirtimi leidžia studentams geriau įsisavinti praktinę patirtį, formuoti vientisą, nefragmentuotą supratimą apie verslo procesus bei reklamos vietą juose.

Mūsų  vadovas Vilniaus kolegijos studentams pateikė įžvalgų apie šių dienų darbdavių poreikius, atskleidė sąsajas tarp marketingo idėjos, vertybių bei konceptualaus marketingo valdymo, kurių supratimas studentams padės susikurti geras karjeras ateityje.

Dėkojame fakulteto bendruomenei už kvietimą, šiltą priėmimą, ir, be abejo – dovanas!