Nors atrodytų, kad akademinės bendruomenės nariai turėtų būti patys nepakančiausi plagijavimui, tačiau realybė rodo, kad svetimus darbus kaip savo kartais nepasikuklina pateikti ir akademikai, aukštųjų mokyklų darbuotojai.

Plagijavimas Šiaulių universitete

Šaltinis: logopeduasociacija.lt

Akademinės etikos nusižengimus Lietuvoje tiria ir sprendimus priima LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba. 2015 metais kontrolieriaus tarnyba nustatė 12 akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų, iš kurių 5 buvo susiję su akademiniu sąžiningumu.

Naujausias minėtos institucijos priimtas – gegužės 17 d. sprendimas dėl Šiaulių universiteto darbuotojų straipsnio, kuriame kontrolierius konstatavo, kad Violeta Šlekienė ir Loreta Ragulienė straipsnyje “The creation of information website “Fulereness” as an education tool”, nenurodžiusios pažodžiui išverstų bakalauro darbo atkarpų autoriaus pavardės, pažeidė Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos kodekso 4.1.5 papunktį.

2016 m. kovo 31 d. panašus sprendimas buvo priimtas nagrinėjant skundą dėl akademinio sąžiningumo principo pažeidimo R. Žukienės mokomojoje knygoje “Lietuvių kalba užsieniečiams: teorija ir praktika”. Kontrolierius konstatavo, kad VGTU Kūrybinių industrijų fakulteto Lietuvių kalbos katedros lektorė R. Žukienė pažeidė VGTU akademinės etikos kodekso 17 punktą.

Šiais laikais akademinio nesąžiningumo atvejai nesudėtingai aptinkami, todėl plag.lt rekomenduoja tiek studentus, tiek ir akademikus pasitikrinti ar Jūsų kūriniai nepažeidžia akademinės etikos principų ir autorių teisių.